اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/19
کل خالص ارزش دارائی ها 571,054,737,698 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 35,381,334 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 35,739,909 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 35,859,614 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 16,140

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/07

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري آگاه

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي، ارشاد آخوند دزفولي، عليرضا كرمي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad