اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/12
کل خالص ارزش دارائی ها 1,470,626,215,315 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 57,748,614 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 57,976,640 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 58,150,547 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 25,466

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/07

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري آگاه

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي، ارشاد آخوند دزفولي، عليرضا كرمي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad