بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/24
کل خالص ارزش دارائی ها 195,937,066,262 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 15,116,268 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 15,562,757 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 15,345,017 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 12,962

صندوق سرمایه‌گذاری عقیق

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/07

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري آگاه

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي، ارشاد آخوند دزفولي، عليرضا كرمي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

نمودار‌ها