بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/23
کل خالص ارزش دارائی ها 268,056,974,123 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 19,316,637 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 19,733,686 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 19,578,357 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 13,877

صندوق سرمایه‌گذاری عقیق

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/07

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري آگاه

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي، ارشاد آخوند دزفولي، عليرضا كرمي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها