اتمام واحدهاي صندوق سرمايه گذاري مشترك عقيق جهت سرمايه گذاري

با سلام؛

بدين وسيله به استحضار مي رساند، به دليل اينكه واحد هاي خريداري شده از سوي سرمايه گذاران محترم اين صندوق به ميزان حداكثر قانوني خود رسيده، لذا پذيرش سرمايه گذاران جديد تا اطلاع ثانوي امكام پذير نمي باشد.
علاقمندان مي توانند جهت سرمايه گذاري به صندوق آگاه مراجعه نمايند. هيچ تفاوتي بين صندوق آگاه و عقيق به لحاظ استراتژي سرمايه گذاري وجود ندارد./


مدیر صندوق
شرکت کارگزاری آگاه