قابل توجه سرمایه گذاران محترم

متأسفانه در سه ماهه گذشته بدلیل وقوع رویدادهای غیرقابل پیش بینی شامل افت شدید قیمت نفت و محصولات پتروشیمی و قیمت جهانی فلزات، تمدید مجدد مذاکرات سیاسی و ابهام در بودجه دولت ، شرایط اقتصادی بسیار پیچیده و مبهم شده است که نتیجه آن افت شدید قیمت سهام بوده است. 
در حال حاضر بدلیل ابهامات موجود، ترسیم چشم انداز مشخص از آینده سخت بوده و تا عدم ایجاد ثبات و مشخص شدن فاکتورهای اقتصادی و سیاسی تأثیرگذار بر عملکرد شرکتها، هرگونه پیش بینی و تحلیل می تواند دارای انحراف بسیار زیاد باشد. 
خواهشمند است سرمایه گذاران محترم در خصوص ابطال واحدهای خود یا سرمایه گذاری مجدد در صندوق موارد ذکر شده را مدنظر قرار دهند.  
مدیر صندوق
شرکت کارگزاری آگاه