قابل توجه سرمایه گذاران محترم

قابل توجه سرمایه گذاران محترم
نظر سرمایه گذاران محترم را به نکات زیر جلب می نماید :
١-با توجه به شرایط بوجود آمده در چند روز گذشته اعتقاد مدیریت صندوق بر این است که شرایط فعلی تداوم نخواهد داشت و قیمتهای فعلی با توجه به شرایط واقعی اقتصاد توجیه سرمایه گذاری ندارد لذا اقدامی برای خرید سهام صورت نمی گیرد .
٢-در حال حاضر نماد سهام کنتور سازی و تجارت الکترونیک پارسیان متوقف بوده و سهام مذکور حدود ١٤ درصد از پورتفوی صندوق را تشکیل می دهد لذا با بازگشایی نمادهای فوق تاثیر رشد احتمالی قیمت سهام مذکور بر nav  صندوق  مشخص می گردد.
٣-چنانچه سرمایه گذاران اعتقاد بر رشد بازار دارند می توانند نسبت به ابطال واحدهای خود اقدام  و در صندوق های سرمایه گذاری دیگر نسبت به صدور واحد اقدام نمایند.